John Glenn Elementary
Saturday, December 1, 2018
Sunday, December 2, 2018
Monday, December 3, 2018
TimeEventDetails
3:45pm- 7:45pmYouth Sports Gym Usage
Tuesday, December 4, 2018
TimeEventDetails
3:45pm- 7:45pmYouth Sports Gym Usage
4:30pmPTO meeting
6:00pm- 8:00pmSkating Party at Skatepark
Wednesday, December 5, 2018
TimeEventDetails
Bookmobile
3:45pm- 7:45pmYouth Sports Gym Usage
Thursday, December 6, 2018
TimeEventDetails
3:45pm- 7:45pmYouth Sports Gym Usage
Friday, December 7, 2018
TimeEventDetails
3:45pm- 7:45pmYouth Sports Gym Usage